14/3: Jaarvergadering SFR

2018

Klik op de foto’s om te vergroten

Sinds twee jaar ben ik bestuurslid van „Sunnmøre Friluftsråd“ (SFR); zeg maar „Raad van het buitenleven“. De leden van deze raad zijn gemeenten in het zuidelijke deel van onze provincie (Sunnmøre). Het doel van SFR is onder andere:

  1. Het veilig stellen, tot stand brengen en het creëren van diverse soorten recreatiegebieden (te land en te water) die voor algemeen gebruik gaan dienen.
  2. Zorgen voor groter begrip van de voordelen van het buitenleven en buiten-zijn
  3. Het verbeteren van een beter buitenlevencultuur
  4. Het stimuleren van meer buitenactiviteiten
  5. Het organiseren van allerlei buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren
  6. Een stimulans zijn voor de leden (gemeenten) op gebied van buitenlevenactiviteiten evenals het zijn van een raadgevend orgaan.

Ik vind het een superleuke organisatie en twee jaar geleden ben ik door de gemeenteraad voorgedragen als kandidaat en unaniem gekozen. Vorig jaar werd ik door het bestuur gekozen tot vice-voorzitter.

Elk jaar is er een jaarvergadering. Alle aangesloten gemeenten zenden een afgezant en worden er een nieuwe leden voor bestuur gekozen (die door de betreffende gemeenteraadsvergaderingen al gekozen zijn). In onze gemeente ben ik weer gekozen voor de periode van twee jaar. Dit wordt dus mijn 3e jaar.

     

Voorafgaand aan de jaarvergadering is er altijd een buitenactiviteit. Bij tourbeurt bezoekt men dan een gemeente. Dit jaar werd de vergadering gehouden in Haram. De voorzitter, Vebjørn, van het bestuur is tevens burgemeester van Haram. We ontmoeten elkaar bij een „gapahuk“ (overdekt “huisje” waar je kunt schuilen als het regent). Daar heette Vebjørn iedereen hartelijk welkom en vertelde hij over de plek waar we waren.

Ik in witte jas

De gapahuk is door vrijwilligers gebouwd op een stuk grond wat door de gemeente gekocht is en wat voor alle eeuwigheid door de gemeenschap gebruikt kan worden om buiten te recreëren. Vebjørn leidde ons rond, samen met May Britt, de bedrijfsleider van SFR.

     

Het stuk grond ligt aan een meer. Daar kan in de zomer gevist, gekanoot en gezwommen worden. Alle fasciliteiten worden door SFR verzorgd en in stand gehouden.

     

Er is een toilet geplaatst die ook door SFR wordt onderhouden en schoon gemaakt. Iedereen kan er vrij gebruik van maken.

Vervolgens reden we naar het verzorgingshuis van de gemeente waar de jaarvergadering werd gehouden. De personen die niet bij de rondleiding buiten aanwezig waren, waren rechtstreeks naar het verzorgingshuis gegaan. Na eerst wat gegeten te hebben werd de jaarvergadering gestart.

     

Vebjørn leidde de vergadering, met may Britt aan zijn zij.

De gebruikelijke jaarvergaderingspunten werden doorgenomen. We hebben drie nieuwe leden erbij gekregen! Dat is echt geweldig. Nu zijn er nog maar vijf gemeenten die geen lid zijn, maar die krijgen we ook nog wel zo ver 🙂

Het dus daardoor wordt het bestuur groter. Ik ben weer tot vice-voorzitter gekozen. Aan het eind van de vergadering werd er een foto van het bestuur gemaakt. Helaas waren er toen al een paar vertrokken.

Zie verder ook deze link.

Een paar dagen later kwam er een artikel over de jaarvergadering in de krant.

Binnenkort worden er twee nieuwe mensen aangenomen, omdta de activiteiten van SFR uitgebreidt gaan worden. Ik zit in de sollcicitatiecommissie en zal bij de gesprekken aanwezig zijn. Het is een erg leuke club om lid van te zijn en ook actief een bijdrag aan te kunnen leveren.

Janet