14/12: Gemeenteraadsvergaderingen

2017

Klik op de foto’s om te vergroten

De afgelopen tijd zijn er veel politieke vergaderingen geweest. Waaronder twee gemeenteraadsvergaderingen vrij kort op elkaar (23/11 en 14/12). Dat heeft met name met de meest belangrijke vergadering in het jaar te maken namelijk het maken van een kloppend budget voor volgend jaar.

De gemeente maakt vaak van de gelegenheid gebruik om, voordat de vergadering begint, een voordrachtlezer uit te nodigen die verteld over bepaalde activiteiten en besluiten waar de politici bij betrokken zijn geweest of gaan worden. Zo hadden we voor de vergadering van 23e november een voordracht van twee MOT-instructøren. Het noorse woord MOT heeft twee betekenissen: Moed en Tegen. MOT is een organisatie die zich inzet om jongeren robuuster en sterker te maken, evenals jongeren bewust te maken om iedereen te includeren, niet te pesten, nee durven te zeggen, zich om anderen te bekommeren, etc. Sinds kort is namelijk onze gemeente ook een MOT-gemeente. In de gemeente zijn instructeurs opgeleidt die jongeren op lagere scholen en het voortgezet onderwijs helpen om sterker en moediger te worden. Om aan te tonen welke methodes te hanteren werden de gemeenteraadsleden ook uitgedaags om mee te doen.

Ze vroegen een aantal vrijwilligers. Ik stak als eerste de vinger op, en er volgden toen meerdere. Deze moesten achter elkaar gaan staan. Er zou iets gecommuniceerd worden zonder gebruik te maken van woorden. Je mocht je pas omdraaien als de persoon achter je je op de schouder tikte en iets uitbeelde welke je vervolgens weer aan de persoon voor je door moest geven. Zo bleek dat er een geheel ander beeld werd uitgevoerd dan dat de allereerste persoon door had gegeven. Met andere woorden: hoor je iets over een ander dan weet je niet of dat correct is omdat je nie tweet hoeveel mensen er tussen de boodschapper en de uiteindelijke ontvanger heeft gezeten. Zo kan een roddel snel verspreidt worden.

Een andere opdracht was dat we een „schietschijf“ op onze rug geplakt kregen.

Alle andere mensen in de raadszaal moesten een woord of korte zin op de witte kant van de schietschijf schrijven. Het mocht alleen maar positieve dingen zijn. Er ontstonden zo er grappige rijen van politici achter elkaar. Samenwerken heet dit 🙂 Dit werd er op mijn „schietschijf“ geschreven:

Ook werd voor de laatste gemeentevergadering een voordracht gehouden: over hoe we het centrum van Sjøholt in de toekomst graag zouden willen zien. Er is namelijk iemand op projectbasis aangenomen in de gemeente die alle ideeën van de inwoners bundelt en gaat kijken, samen met veel andere organisaties, wat er veranderd/verbeterd kan worden. We kregen als politici de opdracht om op te schrijven hoe we het centrum zagen, wat we denken hoe anderen het centrum zien en hoe wensen we dat het centrum eruit zou moeten zien. Alle woorden werden op roze post-it geschreven en op de wand geplakt. Dat was erg nuttig. Nu zullen we zien wat er mee gedaan wordt.

Deze twee voordrachten lijken misschien op een soort van „kinderdagverblijfactiviteit“, maar als wij als politici iets besluiten moeten we er zelf ook actief aan deelnemen.

En daarna kon de werkelijke vergadering beginnen. Wij hebben van onze partij twee leden. We zitten tussen de vier leden van de Partij van de Arbeid en twee leden van de VVD.

Aande andere kant van de zaal zit de PVV en CDA. De burgemeester zit aan de tafel aan de kant waar de fotograaf de foto gemaakt heeft.

Janet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *