14/9: Vergadering Fellesnemda

2017

Klik op de foto’s om te vergroten

Deze dag hadden we weer en vergadering van de „Fellesnemnda“, de gemeenteraad van de vijf gemeenten die gaan fuseren: Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog en Ålesund. Deze gemeenteraad bestaat uit vijf personen vanuit elke gemeente, dus 25 personen. Zij bepalen de komende twee jaar de politiek van „Nye Ålesund“ (Nieuw Ålesund), zoals de gemeente vooralsnog heet. Zij moeten er naartoe werken hoe het bestuur er uit zal gaan zien, welke democratische vormen er gebruikt zullen gaan worden en wat er nodig is op moment dat de nieuwe gemeente werkelijk een feit is (1 januari 2020). Er moet heel vele voorbereidt worden, alleen al het feit dat elke gemeente een eigen cultuur vna samenwerken heeft. Alles moet opnieuw geintegreerd worden zodat de samenwerking na 01.01.2020 zo goed mogelijk verloopt. En dat is spannend om daar een deel van t ekunnen zijn, ook al ben ik persoonlijk nooit een voorstander geweest van een fusie waarin Ålesund ook in zit.

De vergaderingen worden bij tourbeurt in elke gemeente gehouden. De vorige vergadering was in Ålesund en deze was in Sandøy. Ziet u mij zitten?

De volgende vergadering is weer in Ålesund maar dat is omdat er maar 1 zaak ok de agenda staat namelijk de aanstelling van de de gemeentesecretaris; een belangrijke post.

Klik hier om de site van “Nye Ålesund” te zien.

Janet