22/10: Dorpshuis in nood

2015

Klik op de foto’s om ze te vergroten.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In ons dorp staat een dorpshuis wat in de 1988 gebouwd is, dmv goede planning, samenwerking met een architect en zeer veel uren vrijwilligerswerk. Op basis van dat laatste is het huis bijna gebouwd: zeer veel vrijwilligers hebben gratis zeer veel uren gebruikt zodat het huis nu van grote waarde is voor de inwoners. De bouw is gefinancierd door privépersonen, bedrijven, samen met diverse organisaties. Met name de jongerenclub van destijds heeft veel geld en tijd gestoken in de bouw nadat hun eigen clubhuis door een brand met de grond gelijk is gemaakt. Ook de plaatselijke bank en de gemeente hebben middelen ter beschikking gesteld. Degene die ook een grote rol hebben gespeeld is „Snurp“: een vriendengroep met vrouwen die allerlei activiteiten organiseert, zoals kerstbeurs, loterijen, etc. De opbrengst van dat alles gaat in zijn geheel naar het dorpshuis. In 2005 bijvoorbeeld heeft men van die opbrengsten een hele nieuwe keuken kunnen installeren. Zonder al dit had het huis er nooit gestaan. Daarmee is het dorpshuis „het bezit van de locale bevolking“ geworden: iedereen heeft wel een binding met het dorpshuis.

Het doel van het dorpshuis is dat het een huis van de gemeenschap is. Het doel is niet op profitt gebaseerd maar er moeten voldoende inkomsten zijn zodat de nodige renovaties en reparaties uitgevoerd kunnen worden, evenals betaling van de vaste lasten, etc. Maar nu is het het dorpshuis in economische nood. De grootste klant was de gemeente die het dorpshuis huurde voor haar maandelijkse gemeenteraadsvergaderingen en andere vergaderingen. Maar er is een nieuw gemeentehuis gekomen en die vergaderingen vinden nu daar plaats.

Het bestuur heeft hard gewerkt om de inkomsten middels verhuur aan anderen te vergroten. Ook is men bezig met een campagne om de bevolking bewust te laten worden dat als men het dorpshuis niet gebruikt cq huurt, dat het resultaat daarvan kan zijn dat het dorpshuis bestaansrecht meer heeft. Dat betekent ook dat er dan geen plek meer is om feesten te organiseren, er geen verkiezingslokaal meer is, er geen beurzen meer georganiseerd kunnen worden en dat de bioscoop verdwijnt (die 1x per week een film toont). Die bewustwording schijnt deels gewerkt te hebben: een locale band heeft aangeboden gratis te spelen op de jaarlijkse kerstdansavond. Maar dit is niet voldoende.

DSC_2816

Daarom heeft het bestuur (wwarvan Gert de voorzitter is) een open avond georganiseerd voor iedereen die ideeën heeft over hoe de inkomsten van het dorpshuis verhoogd kunnen worden. Dit wordt een zgn. „idédugnad“ genoemd. Op de avond kwamen 13 personen. Misschien niet veel maar daardoor was het wel intiem en kreeg iedereen de gelegenheid om met zijn of haar inbreng te komen.

DSC_2815

Er kwam naar voren dat geld binnen moet komen op zowel korte als lange termijn. Op korte termijn is besloten om een kunsttentoonstelling te organiseren (zie een latere weblog). Dit had het bestuur al in gang had gezet: twee kunstenaars hangen hun werk in de kleine zaal van het dorpshuis op. Deze schilderijen zullen dan te koop zijn. 25% van de verkoopsprijs gaat dan naar het dorpshuis.

De foyé die opgeknapt moet worden

De foyé die opgeknapt moet worden

Ook wordt er een „kronerulling“ in gang gezet: mensen worden opgeroepen om een vrijwillig bedrag te storten op de bankrekening van het dorpshuis. Daarmee zal de foyé gerenoveerd worden, want dat is hard nodig: het glas in de ramen is verkleurd, sommige ramen zijn stuk en hier en daar is er lekkage en als het regent moeten er emmers onder gezet worden. Ik heb het initiatief genomen om deze „kronerulling“ in gang te zetten. Elke week geef ik aan de krant door wie er gegeven heeft en hoe veel geld er nu binnen is gekomen. Maar we moeten nog wel even voortzetten eer het bedrag van circa een miljoen kroner er is.

Janet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *