Maandelijks archief: oktober 2015

14/9: Gemeentelijke verkiezingen

2015

Klik op de foto’s om ze te vergroten.

Op 14 september waren de gemeentelijke verkiezingen. Voor onze partij (Senterparti of ook wel afgekort Sp) heeft het niet dat gebracht wat we zo gehoopt hadden! We hebben twee van de vier zetels verloren. Dat deed ontzettend zeer! En ik had niet verwacht dat ik er zo ondersteboven van kon zijn. We hebben er zo hard aan gewerkt om de vier zetels te behouden. Er was zelfs iemand die zei dat als Gert en Janet niet in de partij waren gekomen dan was de partij vier jaar geleden dood gebloed.

Het was ook zuur omdat in heel veel gemeenten en landelijk gezien de Sp enorm gewonnen heeft. Dat is natuurlijk geweldig maar ons verlies lag een grote domper op de blijdschap. Wij konden niet mee-feesten. Ik had zo’n zin gehad om er nog vier jaar bij te krijgen maar de bevolking heeft gekozen! En dat op basis van één zaak (waar natuurlijk niet alles aan opgehangen kan worden, maar wel veel): de bouw van een nieuwe school. In februari heeft de gemeenteraad namelijk zo goed als unaniem besloten om een nieuwe school te bouwen. De oude school is veel te klein geworden door toename van het aantal kinderen en de verwachting is dat dat aantal alleen maar zal gaan stijgen in de toekomst. De oude school is ook vrijwel „op“ na 40 jaar gebruik. Zou men gaan renoveren dan zou men zich moeten houden aan de huidige bouwcriteria wat zou kunnen leiden tot zeer grote extra kosten. Bij nieuwbouw zijn d ekosten ook veel meer voorspelbaar. En men kan een toekomstgerichte school bouwen. In de loop van de tijd is er ook veel bijgebouwd waardoor de school een soort van „lapjesdeken“ geworden is zonder enige vorm van cohesie.

Van de 17 gemeenteraadsleden waren er 16 personen voor. De 17e persoon was tegen, met name omdat hij er tegen was dat de oude school gesloopt zou gaan worden: hij meende dat de ruimte voor andere doeleinden geschikt was en dat er wel andere plekken waren waar gebouwd kon worden. Ook vond hij het een te dure aangelegenheid worden wat ten koste zou gaan van de overige diensten, meende hij. Maar al met al zou het vinden van een nieuwe plek weer een eeuwigheid duren en er staan al veel gebouwen leeg in de gemeente die de laatste jaren niet opgevuld zijn. Dus de ruimtes in de school zullen naar de allergrootste waarschijnlijkheid ook niet opgevuld worden met bedrijven. Hij heeft met name zijn ideeën via de media gespeelt. En ja, als de locale krant hem ook nog eens steunt dan komen er ook steunbetuigingen van de redactie in de krant. En de krant kreeg daarmee ook veel mensen aan de kant van de „éénling“. Het werd dus al met al een protestverkiezing gebaseerd op 1 zaak.

Er zullen nu veel nieuwe, en ook een aantal oude politici aantreden. Vier jaar in de gemeenteraad en diverse andere politieke fora zitten er dus op. De meest belangrijke commissies in de gemeente zijn commissie dienstverlening (Ørskog Tjenesteutval“ – ØTU), commissie ruimtelijke ordening, college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De laatste vier jaar heb ik zitting gehad in de gemeenteraad en de commissie dienstverlening (ØTU). Gert zat in de gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders.

Gert en Frode hebben een meerderheid van stemmen gekregen. Gert was onze burgemeesterkandidaat maar Frode had meer stemmen dan Gert, waardoor Frode nu groepsleider is geworden (niet burgemeester omdat we niet de grootoste partij zijn). Ik ben niet opnieuw in de gemeenteraad terecht gekomen maar ben op de derde plaats gekomen. Ik ben daardoor eerste „vara“ geworden (eerste vervanger). Zo’n „reserveplaats“ ligt mij niet: of ik wil er helemaal voor gaan of niet. Deze plek is zo „halfgebakken“. Maar goed, ik zal wel weer een vaste plek hebben in de ØTU en als het gaat zoals we graag willen kan ik daar vicevoorzitter worden.

07

Op 7 september was de laatste ØTU en aan het eind van de vergadering bedankte de burgemeester de voorzitter en overige leden voor hun inzet van de afgelopen jaren. Er was een mooie marsepeintaart gebracht en iedereen kreeg een bos bloemen uitgereikt. De vergaderingen van de ØTU waren altijd leuk om aan deel te nehmen. Veel zaken zijn er besproken en in de vier jaar hebben we rond 40 vergaderingen gehad. Beetje weemoedig was het wel dat dit de laatste vergadering was.

08

Op 24 september was de laatste gemeenteraadsvergadering. Ook daar werd aan het eind van de vergadering een woord van dank door de burgemeester uitgesproken.

04 heile KS

Wederom werden er bloemen aan uitgereikt aan alle vaste leden die ook een cadeautje als herinnering kregen: een houten schoenlepel met daarin de tekst geschreven (in het noors) “gemeenteraadslid 2011-2015”.

07 heile KS med blomster

En natuurlijk was er ook hier een marsepeintaart:

08 kake

Op 8 oktober zal de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd worden. En op 29 oktober zullen de leden gekozen worden voor de diverse commissies. Dan zullen we weten welke plekken Gert en ik precies gaan krijgen. Hier geldt het democratische principe: de meerderheid geldt.

Janet

5-6/9: Natt i naturen

2015

Klik op de foto’s om ze te vergroten.

Zaterdag nadat Gert klaar was met de politieke activiteiten en ik met de winkel, pakten we de auto in en reden naar Jønsbu. We hadden ook de tent mee. Die zouden we bij Jønsbu op gaan zetten. Reden daarvan was dat er een nationale actie was die mensen opriep om de nacht van 5 op 6 september buiten door te brengen. Met name politici werden opgeroepen en vanuit onze gemeente waren wij de enigen die ons hadden opgegeven. Het jaar 2015 is namelijk „Friluftslivets år“, wat zoveel betekent dat 2015 uitgeroepen is tot het jaar van het buitenleven, dus zoveel mogleijk buiten vertoeven en buiten zijn. Aan de oproep van buiten slapen deden we graag mee. Het hoefde geen groot ingewikkeld iets te zijn. Vandaar dat we er voor kozen om de tent bij Jønsbu op te zetten. Ze sloegen we gelijk twee vliegen in één klap.

01     02

Na aankomst zetten we de tent op. Het was nog niet eens zo eenvoudig om een plat stukje te vingen. Maar het zag er allemaal gezellig uit van binnen toen we matras, slaapzak en kussentjes hadden neergelegd.

03

Ik verheugde me er zeer op dus toen het beddegaanstijd was, gingen de hoofdlampjes op en gingen we plat.

04

Maar al ras bleek dat het plekje niet echt vlak was. Ik lag in een kuil met als gevolg dat ik vlak tegen de binnentent aanlag. Gert lag ook niet al te gemakkelijk en had last van mijn snurken. Zonder dat ik het merkte was hij er ‘s uitgegaan en brak hij de „expeditie“ af. Maar ik bleef liggen.

‘s Nachts begon het te regenen, maar ik had er geen last van. Ondanks dat ik geregeld wakker was heb ik toch heerlijk geslapen. Lang ook, tot tien uur. Voor mij was de „mission completed“. De zon scheen en na het ontbijt braken we de tent weer af. Binnen en buitentent werden te drogen gelegd over de buitentafels.

05     06

Het weekend brachten we verder in relatieve ledigheid door. Ik heb voor een zeer groot deel gelezen, het boek van de leesgroep. Zeer indrukwekkend boek die ik bijna niet ter zijde kon leggen. Daarnaast heb ik een aantal kaarten en brieven geschreven. Een heerlijk weekend in Jønsbu gehad ook al liep die van zaterdag tot maandag.

Janet