26/8: Actie! – Actie! – Actie!

2018

Al sinds vele vele jaren is er sprake van het omleggen van een bepaalde weg. Deze weg is een belangrijke verkeersader. Er rijdt veel verkeer/transportvervoer over deze weg, maar er wonen ook veel mensen langs deze weg. Toename van verkeer leidt tot onveilige situaties, mede ook doordat de weg kronkellig is en op sommige punten zulke scherpe bochten heeft dat die zeer onoverzichtelijk zijn. De kwaliteit van leven gaat er ook niet op vooruit voor de mensen die langs deze weg wonen. De weg moet omgelegd worden waardoor er een kortere reisduur is voor alle verkeer, middels nieuwe bruggen en een tunnel door de berg die in Børdal ligt, en dat het verkeer niet meer langs bebouwing rijdt.

In diverse politieke arena’s is de (nieuwe) weg, ook wel „Børdalslinja“ of „Børdalsvegen“ genoemd, al ontelbare keren besproken; zo ook in de gemeenteraad. Onze partij (Senterparti) heeft cirka 4-5 jaar geleden een voorstel ingediend (destijds door mij verwoord) hoe de weg precies moet lopen. Dat voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen. Het meest heikelijke punt is of de weg in etappes of in zijn geheel gebouwd moet worden. De omliggende gemeenten willen in etappes bouwen. Voor hen geldt dat de belangrijkste hindernissen in de weg worden overwonnen. Dat willen wij en onze gemeente niet, omdat nabij deze hindernissen juist de minste mensen wonen. Met andere woorden: bouwt men in etappes dan zal nog het allergrootste deel van de bevolking last hebben van het verkeer. Daarnaast zijn het niet de omliggende gemeenten die bepalen hoe een weg, die in onze gemeente gebouwd gaat worden, zou moeten lopen. Daar heb ik in de plaatselijke krant ook een lang artikel over geschreven. De burgemeester Knut (lid van de noorse VVD-partij) is ook voorstander van een 1-etappebouw van de weg. Hij heeft het initiatief genomen om mensen bij elkaar te krijgen hoe het standpunt van de gemeente het beste onder de aandacht kan worden gebracht. Er zijn twee vergaderingen geweest waar elk cirka 10 mensen kwamen. Dat was schrikbarend weinig. Daarom hebben Gert en ik een Facebookactie opgezet waarin we de bevolking willen mobiliseren tot een georganiseerde inwonersactie op 26 augustus. Daarvoor hadden we spandoeken nodig die langs de hele route geplaatst konden worden om het verkeer erop te attenderen wat we willen: Børdalslinje in 1 geheel bouwen!

Foto’s: Gert Rietman

Ook hebben we een handtekeningactie aangemaakt waarin mensen hun handtekening kunnen zetten dat ze het met het standpunt eens zijn. Daar druppelden zachtjes maar zeker de eerste tientallen handtekeningen binnen.

Er werden eerst spandoeken en -borden gemaakt. We waren met een klein groepje, jong en oud, waar burgemeester Knut een beetje teleurgesteld in was: hij zag voor zich dat het allemaal niets zou worden. Maar je moet ergens beginnen.

De krant is ook ingeschakeld om meer ruchtbaarheid te geven aan de actie. Vooraf werden er her en der al protestborden aan schuren en garages getimmerd. Ik regelde reflexvesten voor iedereen, want het moet vooral om de veiligheid gaan als mensen aan de kant van de de weg staan + dat we op moeten vallen voor het verkeer. Persberichten werden naar de regionale kranten gestuurd. Het aantal handtekeningen groeide.

Zondag 26/8 was het dan zover. Om 15.00 uur moest men aanwezig zijn in het gymlokaal van de lagere school in Skarbø. Het uur van de waarheid was aangebroken: hoeveel mensen zouden er aanwezig zijn? Diverse journalisten waren aanwezig. Knut was zenuwachtig want hij was bang dat het niets zou worden, want dan was het allemaal vergeefs geweest.

Het gymlokaal vulde zich langzaam met mensen; stoelen moesten erbij worden aangesleept. Mensen moesten staan, er waren geen stoelen meer. Een kleine 100 mensen kwamen van alle windstreken uit de gemeente, en gelukkig niet alleen mensen die langs de route woonden. Nee, ook uit het centrum van Sjøholt steunden de zaak. Toen Knut het lokaal binnenkwam was hij helemaal overrompeld!

Hij hield een woordje waarin hij vertelde over het doel van de actie. Daarna informeerde ik dat het een vreedzame actie is, dat we op stategische punten langs de weg gaan staan en dat de actie niet langer duurt van een uur (van 16.00 – 17.00 uur). Ik hield een peptalk en riep „Zijn jullie voor actie??“. En de menigte riep terug dat ze dat waren!

Iedereen nam de spandoeken mee die we gemaakt hadden en verspreidde zich. De mensen waren in een opgetogen stemming. Van jong (kind in kinderwagen) tot oud (93-jarige dame met rollator) en alle leeftijden er tussenin waren er. Sommige boeren hadden hun tractor aan de kant van de weg geplaatst met een spandoek eraan.

Reacties van mobilisten waren alleen maar positief, sommigen toeterden en staken de duim omhoog.

Gert heeft foto’s gemaakt van de actiedag. De foto’s geven een indruk van deze dag.

We hebben Børdalsweg nodig!
Knut (met pet) is superblij 🙂

Al met al was het een geweldige actie en de burgemeester kon maar niet stoppen met het geven van complimenten voor het organiseren! Nu gaat het erom de politici bij de provincie ervan te overtuigen dat de Børdalslinje in 1 x gebouwd moet worden en niet etappegewijs. We houden de vinger aan de pols.

De plaatselijke krant heeft dit artikel geschreven:

Janet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *